วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรบ คอมพิวเตอร์


10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ.2559สื่อวีดีโออินโฟกราฟิก พรบ คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550